Hyundai dystansuje azjatyck? konkurencj?


14-03-18

Marka Hyundai w historii swojej obecno??ci na rynku w Szwajcarii nigdy nie zajmowa??a pierwszego miejsca pod wzgl?dem sprzeda??y samochodów osobowych w??ród marek wywodz?cych si? z Azji. Teraz Hyundai wyprzedza tak gro??nych rywali jak Toyota i Nissan.

W okresie stycze??-luty bie???cego roku rejestracje nowych samochodów osobowych Hyundaia na rynku w Szwajcarii wynios??y dok??adnie 1 843 egzemplarzy. To o 24,1% wi?cej ni?? w analogicznym czasie rok wcze??niej. Udzia?? rynkowy przypadaj?cy na mark? z Korei Po??udniowej wynosi aktualnie 4,4% wobec 3,4%, jaki osi?gni?to rok wcze??niej.

Jak wspomniano na wst?pie, Hyundai pod wzgl?dem sprzeda??y na rynku w Szwajcarii wyprzedza aktualnie wszystkie inne marki, które wywodz? si? z Azji. Na miejscu drugim w tych statystykach jest Toyota, która w okresie stycze??-luty zanotowa??a wynik ponad 1 500 rejestracji.

??ród??o: www.samar.pl


Nowy crossover Hyundaia na horyzoncie?


14-03-16

Wraz z nazw? zapo??yczon? bezpo??rednio z terminologii lotniczej, Hyundai Intrado to SUV/crossover, w którym wykorzystano wykonan? z w??ókna w?glowego konstrukcj? oraz najnowsze do??wiadczenia koncernu w dziedzinie projektowania nap?du ogniw paliwowych zasilanych wodorem.

Podczas ko??cz?cej si? powoli wystawy motoryzacyjnej Genewa 2014 marka Hyundai prezentuje na swoim stoisku koncepcyjny model Intrado (HED-9), który wraz z ultra-lekk? konstrukcj? demonstruje te?? udoskonalon? technologi? ogniw paliwowych. Auto wyposa??ono w zasilane wodorem ogniwa paliwowe oraz litowo-jonowy akumulator o pojemno??ci 36 kWh. Wed??ug danych fabrycznych, kierowca jest w stanie pokona? "na jednym tankowaniu" dystans do oko??o 600 km.

Omawiany projekt jest wa??ny z jeszcze jednego powodu: otó?? od strony stylistycznej samochód pomóg?? stworzy? sam Peter Schreyer. Schreyer to bardzo zdolny projektant, który wybitnie przyczyni?? si? do rewolucji stylistycznej, jaka w ci?gu kilku ostatnich lat dokona??a si? w siostrzanej marce Kia, wzbudzaj?c uznanie zarówno dziennikarzy motoryzacyjnych, jak i klientów. Ponad rok temu Korea??czycy powo??ali Schreyera na stanowisko g??ównego projektanta ca??ej grupy.


W ramach swoich nowych obowi?zków Niemiec pracuje obecnie na planem przygotowania przysz??ych kanonów rozwi?za?? stylistycznych dla marki Hyundai. Prezentacja koncepcyjnego modelu Intrado jest pierwsz? wskazówk? co do kierunku rozwoju stylistyki, który wybra? mo??e korea??ska marka.

Ciekawe, które elementy designu Intrado trafi? do modeli seryjnych marki? Czy b?d? to np. agresywnie zaprojektowane, w?skie klosze reflektorów lub np. nowa interpretacja kszta??tu sze??ciok?tnej atrapy ch??odnicy?

??ród??o: www.samar.pl


Kompaktowy Hyundai po liftingu


14-02-25

Hyundai Elantra, czyli reprezentant korea??skiej marki w segmencie kompaktowych sedanów, przeszed?? delikatny lifting. Samochody z roku produkcji 2014 wyceniono na polskim rynku od 64 100 z??otych w gór?.

Marka Hyundai opublikowa??a cennik obowi?zuj?cy na zmodernizowany model Hyundai Elantra 2014, w którym poprawiono m.in. wygl?d atrapy ch??odnicy i zderzaka. Ten wyró??niaj?cy si? eleganck?, a zarazem dynamiczn? stylistyk? sedan jest dost?pny na polskim rynku w nast?puj?cych wersjach wyposa??enia do wyboru:
- poziom Classic Plus: ceny od 64 100 z??otych
- poziom Comfort: ceny od 74 100 z??otych
- poziom Style: ceny od 80 100 z??otych

W gamie jednostek nap?dowych figuruje tylko jedna pozycja: jest to benzynowy silnik 1.6 MPI, który rozwija maksymalnie moc 132 KM przy 6300 obr./min. oraz 158Nm momentu obrotowego przy 4850 obr./min. Za dop??at? wynosz?c? 4 000 z??otych Elantra mo??e zosta? wyposa??ona w automatyczn? skrzyni? biegów w miejsce przek??adni manualnej o 6 biegach.

Co w wyposa??eniu standardowym oferuje Elantra rocznik 2014? Za cen? auta skonfigurowanego wed??ug poziomu Classic Plus otrzymamy np. poduszki powietrzne przednie oraz boczne (przód), poduszki kurtynowe, systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu (ESC/VSM), klimatyzacj? manualn?, elektryczne i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia, czujniki ci??nienia o oponach (TPMS), radio/CD/MP3, a tak??e zdalnie sterowanie systemu audio na kole kierownicy.

Wy??szy poziom Comfort to ponadto m.in. dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna z jonizatorem i systemem odszraniania, kierownica regulowana w dwóch p??aszczyznach, skórzana kierownica i ga??ka skrzyni biegów, a tak??e Bluetooth i czujnik deszczu. W omawianej wersji wyposa??enia wyst?puj? te?? w standardzie ??wiat??a do jazdy dziennej LED.

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.