Nowy Hyundai ix20 nied??ugo w Polsce


15-04-20

    

 

Sprzeda?? zmodernizowanego modelu Hyundai ix20 na polskim rynku rozpocznie si? w maju – potwierdzaj? dobrze zorientowane ??ród??a tej marki.

Zmodernizowany Hyundai ix20 – zaprezentowany po raz pierwszy szerokiej publiczno??ci podczas targów Genewa 2015 – naj??atwiej jest odró??ni? od poprzednika po zmienionym wygl?dzie przedniej cz???ci nadwozia wraz z mocniej zaakcentowanym kszta??tem sze??ciok?tnego grilla. Nowoczesny wygl?d korea??skiego mikrovana podkre??laj? takie elementy jak dwufunkcyjne lampy g??ówne oraz ??wiat??a tylne w technologii LED.

Hyundaia ix20 w zale??no??ci od wersji b?dzie mo??na wyposa??y? w takie udogodnienia jak m.in. podgrzewane ko??o kierownicy, dach panoramiczny oraz nowej generacji system audio z mo??liwo??ci? pod???czenia iPoda, funkcj? MyMusic z bezprzewodowym zestawem g??o??nomówi?cym Bluetooth oraz 1 GB pami?ci sta??ej dla plików muzycznych.

Silniki wed??ug normy Euro 6
W gamie silnikowej – zmodernizowanej pod k?tem ekonomiki paliwowej oraz przyjemno??ci prowadzenia – przewidziano do wyboru dwie benzynowe konstrukcje CVVT z rodziny Gamma: 1.4/90 KM oraz 1.6/125 KM. Ten drugi silnik mo??na b?dzie wybra? w konfiguracji z przek??adni? automatyczn? 6-stopniow?, która zajmuje miejsce skrzyni 4-biegowej.

W przypadku jednostek wysokopr???nych U-II 1.4 (77 lub 90 KM) oraz 1.6  (115 lub 128 KM) podwy??szono natomiast warto??? maksymalnego momentu obrotowego do 240 Nm (1.4) lub do 260 Nm (1.6) – dost?pnego ju?? od 1500 obr./min.

Sprawdzi si? w mie??cie
Do dzi?? sprzedano na Starym Kontynencie ???cznie oko??o 200 000 egzemplarzy modelu Hyundai ix20. "Korea??czyk" z europejskim rodowodem – produkcja odbywa si? w czeskich zak??adach koncernu – wyró??nia si? zwart? sylwetk? nadwozia, które skrywa zaskakuj?co obszern? kabin? pasa??ersk? (zas??uga du??ego rozstawu osi) wraz z baga??nikiem o pojemno??ci od 440 do nawet 1486 litrów po z??o??eniu opar? tylnej kanapy.

??ród??o: www.samar.pl


Hyundai i20 jak Dacia Sandero Stepway


15-04-16

Hyundai i20 Active – tak nazwano odmian? i20 stylizowan? na terenówk?. Samochód odró??nia si? od "zwyk??ej" wersji m.in. zwi?kszonym prze??witem.

Hyundai i20 Active – zaprezentowany na rynku indyjskim – to samochód, który lepiej mo??e sprawdzi? si? podczas jazdy kiepskimi drogami. Wyró??nia go m.in. zawieszenie podniesione o 2 centymetry (do 190 mm) oraz zestaw plastikowych os??on, podkre??laj?cych "mocniejszy" charakter i20 oraz pe??ni?cych rol? ochronn? przed lekkimi uszkodzeniami podwozia.

W gamie jednostek nap?dowych przewidziano do wyboru jedn? wersj? benzynow? (83 KM) lub wysokopr???n? (90 KM).

 

??ród??o: www.samar.pl


Nowy Hyundai Tucson i silniki


15-04-16

Dla model Hyundai Tucson nowej generacji – debiutuj?cego na polskim rynku zaraz po wakacjach – b?dzie mo??na wybra? jedn? z pi?ciu jednostek nap?dowych. Wachlarz mocy to od 115 do nawet 186 koni.

Nowy Tucson dost?pny b?dzie w gamie jednostek nap?dowych, obejmuj?cej dwa silniki benzynowe: 1,6-litrowy GDI 132 KM lub 1.6 T-GDI, który dzi?ki turbodo??adowaniu rozwija maksymalnie do 175 koni. Do tego dochodz? jeszcze trzy jednostki Diesla do wyboru: 1.7 115 KM, a tak??e 2.0-litrowiec, z którego mo??na wycisn?? 136 lub 186 koni mechanicznych.

Benzynowiec 1.6 T-GDI oferowany b?dzie z manualn? skrzyni? sze??ciobiegow?  lub z siedmiostopniow? skrzyni? dwusprz?g??ow? (7DCT).

Diesel o mocy 115 KM dost?pny jest wy???cznie z sze??ciobiegow? skrzyni? i nap?dem na przednie ko??a. Natomiast 2,0-litrowy silnik wysokopr???ny zapewnia 370 Nm momentu obrotowego i dost?pny jest w dwóch wersjach mocy: 136 lub 186 KM. Obie wersje wyposa??one s? w bezobs??ugow? technologi? katalizatora poch??aniaj?cego tlenki azotu.

Wszystkie silniki dla nowego Tucsona spe??niaj? norm? emisji Euro6.

Równie?? z nap?dem 4x4
Benzynowy silnik 1.6 T-GDI oraz 2.0-litrowy diesel mog? zosta? skonfigurowane z nap?dem 4WD, co pozwala na uzyskanie 100% momentu obrotowego dla kó?? przednich przy normalnych warunkach jazdy oraz do 40% dla tylnych kó?? – w zale??no??ci od warunków drogowych.

R?cznie wybierany "tryb blokady" dla poprawy przyczepno??ci kó?? rozdziela moment obrotowy w proporcji 50/50%.

Premiera nowego Hyundaia Tucsona przez polsk? publiczno??ci? b?dzie mia??a miejsce podczas wystawy Motor Show 2015 w Poznaniu (9-12 kwietnia).

??ród??o: www.samar.pl


<- poprzednia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 następna ->
Linki

Zaprzyjaźnione Portale
Copyright 2012, HYUNDAI KLUB POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie elementów zawartych na stronie zabronione.
Designed by Shadow.